Mieszanka Shohla

Mieszanka Shohla jest silnie alkalizująca. Jeżeli więc dziecko będzie miało np. wyrównaną kwasicę metaboliczną i ketozę, dawka ta może okazać się zbyt duża. Przy kwasicy metabolicznej miernie niewyrównanej dawka 50 ml/m2 może być wystarczająca albo zbyt mała. Dlatego w tych przypadkach najwygodniej jest podać połowę planowanej dawki dobowej, po czym sprawdzić efekt alkalizujący po 6—8 godzinach i zależnie od wyniku skorygować dawkę mieszanki Shohla na dalszy ciąg doby. Jeżeli w 2 dobie po śpiączce leczenie insuliną nie wymagało dodatkowego korygowania dawek, poza zaplanowanymi 4 iniekcjami, można przejść na 2 iniekcje insuliny, podając IMx i ISL rano i wieczorem, a w razie potrzeby dostrzyknąć dodatkowo IK lub IMx w południe lub w nocy. W 3 dobie, kiedy dziecko zwykle znajduje się w stanie równowagi metabolicznej, zapotrzebowanie na insulinę mieści się w granicach ok. 1 j./kg m.c./dobę. Zwykle stosując 2 iniekcje insuliny, o składzie IMx + ISL, podajemy rano 1/2 do 2/3 zapotrzebowania dobowego, a wieczorem od do Vi, zależnie od ustalenia zapotrzebowania w poprzedniej dobie. W ramach każdej iniekcji ok. 2 dawki stanowi IMx, a 1/8 ISL. Jeśli zachodzi potrzeba dostrzyknięcia insuliny w ciągu dnia lub w nocy, dawkę tę obliczamy zależnie od stopnia niewyrówniania i zwykle podajemy od 10 do 20% zapotrzebowania dobowego.