Lordoza jest zgięciem kręgosłupa do przodu w płaszczyźnie strzałkowej. Prawidłowo kręgosłup u dorosłego człowieka tworzy trzy krzywizny : kyfozę piersiową, lordozę szyjną i lordozę lędźwiową. Wspólnie wszystkie krzywizny kręgosłupa pozwalają na znoszenie dużych obciążeń i utrzymanie właściwej postawy ciała. Krzywizny kręgosłupa stanowią wynik działania sił grawitacji na nasze ciało. Powstawały razem z przyjmowaniem przez człowieka